Do začiatku kongresu ostáva

Prihlasovanie na aktívnu účasť bolo ukončené.

Na pasívnu účasť je možné sa online prihlásiť do 25.8.2022.

Registrácia na kongres bola ukončená