Informácie

ORGANIZÁTOR

Slovenská chirurgická spoločnosť

Česká chirurgická spoločnosť

Slovenská lekárska spoločnosť

PREZIDENT KONFERENCIE

Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
Prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
MUDr. Peter Zavacký, PhD., MPH
MUDr. Peter Pažinka, PhD., MPH
Doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.
MUDr. Tomáš Hildebrand, PhD.
MUDr. Róbert Kilík, PhD.
MUDr. Tomáš Gajdzik, PhD., MHA, MPH
MUDr. Ing. Otto Brandebur
Ing. Stanislava Kovácsová
PhDr. Gabriela Kosztyuová
Bc. Paulína Kacvinská

HLAVNÉ TÉMY

Náhle príhody brušné - stále aktuálny problém

Chirurgická liečba onkologických ochorení

Komplikácie chirurgickej liečby

Sestry - varia

DÁTUM A MIESTO KONANIA

8. – 9. 9. 2022, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

ROKOVACÍ JAZYK

slovenský, český, anglický – bez tlmočenia

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM

8. 9. 2022 štvrtok
9:00 - 18:00 Odborný program (paralelne v dvoch miestnostiach)

9. 9. 2022 piatok
8:30 - 13:30 Odborný program (paralelne v dvoch miestnostiach)

REGISTRÁCIU, ORGANIZÁCIU A UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK
Bc. Ivana Čižmárová
Mobil: +421 905 674 562
e-mail: ivana.cizmarova@progress.eu.sk

REGISTRÁCIA A REGISTRAČNÉ POPLATKY

online na: www.chirurgia2022.sk

na mieste:
8. 9. 2022 od 7:00 – 18:00 hod.
9. 9. 2022 od 7:00 – 12:00 hod.

Registračný poplatok pre účastníkov
do 31. 7. 2022
od 1. 8. 2022 a na mieste
Lekári
100,- EUR
120,- EUR
Lekári do 30 r.
50,- EUR
60,- EUR
Zdravotné sestry
20,- EUR
30,- EUR

Registračný poplatok zahŕňa vstup na odborné prednášky, kongresové materiály, potvrdenie o účasti a občerstvenie. Registrácia je podmienená úhradou registračného poplatku.

Prihlasovanie online bude ukončené 15. 8. 2022

Prihlasovanie na aktívnu účasť najneskôr do 31. 7. 2022

SPÔSOB PLATBY

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.chirurgia2022.sk Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.

  • Vo všetkých prípadoch platby vás prosíme o zaslanie prihlášky/on-line registráciu
  • Telefonické prihlásenie na podujatie nebude akceptované

STRAVOVANIE

Pri registrácie je možné si zakúpiť:

8.9.2022 - Obed
15,- EUR
8.9.2022 - Spoločná večera30,- EUR
9.9.2022 - Obed
15,- EUR

UBYTOVANIE

ZABEZPEČUJE PROGRESS CA s.r.o.

Online:

www.chirurgia2022.sk
www.progress.eu.sk


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Trojlôžková izba
Grand Hotel Bellevue ****
od 144,- EUR
od 149,- EUR
-
Penzión Raimund ***
od 80.50,- EUR
od 86.50,- EUR
od 139,- EUR
Hotel Autis
od 62,- EUR
od 72,- EUR
-
Bellevue Grand Hotel **** (Exclusive Grand Suite)-od 199,- EUR
-
Bellevue Grand Hotel **** (DeluxeGrand Suite)-
od 224,- EUR
-

Uvádzané ceny sú vrátane raňajok formou bufetu a platnej sadzby DPH.

Mestský poplatok 1,50 €/osobu/noc nie je zahrnutý v cene ubytovania.

Termín rezervácie ubytovania je najneskôr do: 31. 7. 2022

Ubytovanie je možné od 7. 9. – 9. 9. 2022

ABSTRAKTY

Abstrakty zasielajte výlučne online prostredníctvom registračného formulára pri registrácii aktívnej účasti na webovej stránke podujatia: www.chirurgia2022.sk najneskôr do 31. 7. 2022.

POKYNY PRE NAPÍSANIE ABSTRAKTOV

Štruktúra abstraktu: Názov príspevku, autor(i), pracovisko(á), úvod do problému, cieľ, materiál a metodika, výsledky, záver, kľúčové slová (počet: 3). Maximálny rozsah 250 slov. MS Office - Word, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.

Definitívne zaradenie do programu prednášok/posterov si vyhradzuje programový výbor kongresu. Informácia o zaradení Vášho abstraktu do odborného programu Vám bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu.

KREDITY

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Potvrdenie o účasti si bude možné vyzdvihnúť v posledný deň kongresu pri registrácii.

INFORMÁCIE ONLINE

www.chirurgia2022.sk
www.progress.eu.sk